Zengin Doğdunuz - Bob Proctor

Proctor'a göre mutsuzluğun nedeni hayalleri gerçekleştirememektir. Bu kitabında, arzu ve isteklerin gerçekleştirilmesi yolunda zihinsel bütünlük, tutarlılık, disiplin ve planlamanın önemini, yöntemlerini açıklamıştır.

Evrenin oluşumundan lokmayı ağzımıza atmaya kadar her şey, önce bir fikir bir düşüncedir. Bu fikir, çevresindeki tamamlayıcı unsurları kendine çekme gücüne sahiptir. Fikirler bir bakıma eyleme götüren plan ve enerjilerdir. Fikirler kişinin kendisini yönlendirdiği gibi çevreyi de yönlendirme gücünü içerir. Pozitif (materyal) dünyada gözlenen, ölçülüp tartılan her şeyin düşünce, fikir (idea) arka planı vardır.


 • Yazarı: Bob Proctor
 • Dili: İngilizce
 • Orijinal Adı: You Were Born Rich
 • Türü: Kişisel Gelişim
 • Baskı Türü: PDF
 • İnternetten İndirme Tarihi: 2016
 • Orijinal Yayın Tarihi: 1984
 • Yayınevi: Proctor Gallagher Institute
 • Web Sitesi: Proctor Gallagher Institute
 • Sayfa Sayısı: 207

İnsanda fikirler zihin veya akıl yoluyla üretilir. Proctor, bir çok kişisel gelişimci gibi insan zihnini bilinç ve bilinçaltı olarak ikiye ayırır. Bilinç, farkındalıkla düşündüğümüz şeylerden oluşur. Bilinçaltı ise bilinçten zaman süreci içinde aktarılan ve oraya kazılan duygu ve düşüncelerdir. Bilinç düzeyinde akıl yürütme, organize etme, düzenleme, üretme, silme işlemleri kişinin açık kontrolünde olmasına karşın bilinçaltında bu işlemler söz konusu değildir.

Bilinçaltı, duygu ve düşünce mesajlarını adeta değişmeyen fotoğraflar gibi alır ve bunları kendi içinde muhafaza eder. Bilinçaltına yerleşen bu fotoğraflar gizliden gizliye kişinin tutum ve davranışlarını yönetir. Proctor bilinçaltına kadim kültürlerde "kalp" adı verildiğini belirtmiştir.

Bilinçli zihinde üretilen duygu, düşünce ve tutumlar bilinç altına akar. Bunlar birer imaj, birer resim olarak tekrar edilme ya da yüklenen enerji düzeylerine göre bilinçaltından kişiye talimatlar gönderir. Kişi bu talimatları sorgulamadan uygular.

Proctor'a göre insanları bilinçaltı yönetmektedir. Ancak bilinçaltına aktarılan imajları şekillendirmek ve yönetmek insanın kontrolündedir. Bu yetenek dünya üzerinde sadece insanlara özgüdür, ilahi nitelik taşır. İnsan, zihnini kontrol ederek ve düzenleyerek geleceğini, bu kontrolün iyi veya kötü olmasına bağlı olarak şekillendirebilir, kurabilir.

Proctor'un insana bakışı önemlidir. Diğer birçok kişisel gelişimci gibi mistik ve spiritüel temelli ve ağırlıklıdır. Zihin yoluyla tasarlama yeteneği, bunları gerçekleştirme ve gerekli kaynakları kullanma becerisi insana Allah tarafından bahşedilen ve diğer varlıklarda bulunmayan yetenekleridir. Proctor bunları zenginlik kaynağı olarak görür ve her insanda bulunduğunu belirtir. İnsan bu yüzden zengin doğmuştur. Bahşedilmiş bu kaynakları öncelikle zihin olmak üzere doğru kullanabilirsek istediğimiz parasal zenginliği de elde edebiliriz. Ve bunu herkes yapabilir.

Bu ve benzer bakış açıklarını temel alarak zihin kontrolünün nasıl yapılacağını, doğruların neler, yanlışların neler olduğunu günlük hayattan örnekler vererek açıklamıştır. Bir yöntem ve teknik ortaya koymuştur. Bu teknikler aslında benzer kişisel gelişim yazarları tarafından da benimsenen ve kullanılan tekniklerdir. Proctor, önemsediği diğer yazarların fikirlerini de kullanmış bunları kitabında belirtmiştir.

Proctor Gallagher Institute

Buraya kadar kitabın temel aldığı düşünceleri özetledim. Aşağıda, kitabın kapsamını oluşturan başarı, kazanç ve tüm diğer isteklerin gerçekleştirilmesini sağlayacağı öngörülen teknik ve süreçleri içeren konu başlıklarını belirtiyorum. 

Konu Başlıkları:

 1. Paraya Bakış - Para ve Ben
 2. Ne Kadar Yeterli?
 3. Resim Oluşturmak
 4. Bırak ve Allah'a Bırak
 5. Bolluk ve Bereket Umun
 6. Titreşim Kanunu
 7. Risk Alanlar
 8. Bıçağın Keskin Yüzü
 9. Geçmişte Düşünmeyin
 10. Boşluk Kanunu
Başarı her zaman harici bir şey elde etmek değildir.
Bazen de sahip olduklarınızı görebilmek ve elinizin altındakileri yeniden düzenleyebilmektir.
Allah'ın size hediyesi, hayatınız boyunca tüketemeyeceğiniz büyüklükte zeka ve yetenek vermiş olmasıdır. Sizin Allah'a hediyeniz, bahşedilen bu zeka ve yeteneği ömrünüz boyunca geliştirmeniz ve kullanmanız olacaktır.

Çok okunanlar:

Beyin, Zihin, Bilinç, Bilinçaltı ve Alışkanlıklar Konulu 6 Kitap

Viktor E. Frankl'ın Üç Kitabı