Güncelliğini Koruyan Yedi Kitap

Nisan-Ağustos 2019 tarihleri arasında aşağıdaki yedi kitabı okudum. Bu yayında kitapların künye bilgileri ve kısaca izlenimlerim yer alıyor.

 1. 1984 - George Orwell
 2. İvan İlyiç'in Ölümü - L.N. Tolstoy
 3. Bilgelik Tohumları - Osho
 4. See You At The Top - Zig Ziglar
 5. The Seventh Man  - Haruki Murakami
 6. The Miracle of Mindfulness - Thich Nhat Hanh
 7. A Sudden Clash of Thunder, Talks on Zen Stories - Osho

1. 1984 - George Orwell

Can Yayınları
 • Yazarı: George Orwell
 • Dili: Türkçe, İngilizceden Çeviri
 • Çeviren: Celal Üster
 • Türü: Roman, Distopya
 • Baskı Türü: Matbaa Basımı
 • İlk Orijinal Yayın Tarihi: 1949
 • Yayın Tarihi: 1984
 • Yayınevi: İstanbul, Can Sanat Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 350

İkinci Dünya Savaşından hemen sonra yayımlanan bu kitap edebiyat çevrelerince distopya romanlarının ilklerinden kabul edilir. Hakkında birçok yorum ve değerlendirme yapılmıştır. Sıradan bir okuyucu olarak benim izlenimim romanda betimlenen toplum yapısının, olayların ve mesajların halen geçerlilik taşıdığı yönündedir. Devletlerin uluslararası nitelik kazanıp dünyayı ikişer üçer parçaya bölerek sahiplenme savaşlarının günümüz dünyasıyla örtüşen boyutları vardır. Geçmişin izlerini silmek, yönetici grubun çıkarlarına uygun yeni dil, tarih, sanat, politika ve eğitim kavramlarını topluma dayatmak yabancı olmadığımız uygulamalardır. Roman kurgusunda bu uygulamalar okuyucuyu kendine çekerek, heyecanlı akış içinde verilmektedir. Sistem derin yapılar üzerine kurulmuştur, güçlü bir otorite vardır, birey varlığı ve yegâneliği yok sayılmaktadır, insanlar takip edilmekte, düşünceleri kontrol altında tutulmaktadır. Güçlü bir propaganda sistemi işlemektedir. Bireylerin bu sürece karşı koyma gücü yoktur. Roman kahramanları sonuçta bireyselliklerini yaşama mücadelesinde başarısız olurlar.

Orwell'in bu romanının Tarık Buğra'nın Gençliğim Eyvah romanına ilham kaynağı olduğu belirtilmektedir. Buğra'nın romanını okumaya devam ediyorum, henüz bitiremedim. Buğra'nın ihtiyarı ile Orwell'in büyük biraderi aynı özellikleri ve davranış kalıplarını taşımaktadır. Diğer roman kahramanları da birbirine benzer nitelikler taşımaktadır. Olay örgüsünde ve verilen mesajlarda ortak noktalar çoktur.

Geçmişi denetim altında tutan geleceği de denetim altında tutar; şimdiyi denetim altında tutan geçmişi de denetim altında tutar.

2. İvan İlyiç'in Ölümü - L.N. Tolstoy

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Yazarı: L.N. Tolstoy
 • Dili: Türkçe, Rusçadan Çeviri
 • Çeviren: Mazlum Beyhan
 • Türü: Roman
 • Baskı Türü: Matbaa Basımı
 • İlk Orijinal Yayın Tarihi: 1886
 • Yayın Tarihi: 2017
 • Yayınevi: İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 100

Roman, kitaplarında insanın anlam ihtiyacını vurgulayan ünlü yazar Viktor Emil Frankl 'in (1905-1997) önerdiği bir kitaptır. Tolstoy bu romanında hayatına bir türlü anlam katamayan İlyiç'in hazin ölümünü yalın bir anlatımla okuyucuya sunmuştur. Anlamsızlık içinde bocalayan, yaşamdan kopuk, çelişkilerle dolu İlyiç sonunda dünyaya hiçbir şey katamadan toprak olur gider. Onu ölüme götüren anlamsızlık olmuştur. Anlamı sadece ölürken yakalayabilmişti. Ama artık çok geçti.

Onun için her şey yalnızca bir an sürdü ve bu anın anlamı bir daha hiç değişmedi.

3. Bilgelik Tohumları - Osho

 • Yazarı: Osho
 • Dili: Türkçe, İngilizceden Çeviri
 • Çevirenler: Mareechi Asu, Chandra Deva
 • Türü: Spiritüel
 • Baskı Türü: Matbaa Basımı
 • İlk Orijinal Yayın Tarihi: 2002
 • Yayın Tarihi: 2014
 • Yayınevi: İstanbul, Ganj Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 263

Kitap, Osho'nun 1966'dan 1969'a kadar yazdığı mektuplardan oluşmaktadır.  Osho, kendi özgün yorumuna bağlı kalarak, Hinduizm'in ve Budizm'in etkisini yoğun biçimde yansıtarak, çeşitli menkıbeler temelinde insanın spiritüel (manevi) boyutunu anlatmaktadır. Şimdiye kadar anladığım kadarıyla insanları zihnin ve egonun hilelerinden arındırıp ruha yani manevi öze yakınlaştırma çabasındadır. Bu sürecin yöntemi ve aracı meditasyondur. Doğu dinlerindeki bu yaklaşım, özellikle zihnin aldatmacalarından arınma süreci batıda bilişsel davranışçı psikologlarca da kabul görmekte ve bilimsel kuramlara katılmaktadır. Osho'nun yaklaşımlarını, yazdıklarını, söylediklerini öğrenmek bilgi dağarcığımı geliştiriyor, kişisel gelişimime katkı sağlıyor. Bu kitap da böyle bir işlev gördü.

Dedim ki: Kabını boşalt, sessiz ol ve sor; Ben kimim? Bir kez sor, iki kez, üç kez, bütün gücünle sor. Bırak soru bütün bedeninde dönsün ve yankılansın ve sonra sessiz ve sakin kal, düşüncesizce bekle. Sor ve sessiz ol, boş bir bekleme. Yöntem budur.

4. See You At The Top - Zig Ziglar

Pelican Publishing Company
 • Yazarı: Zig Ziglar
 • Dili: İngilizce
 • Türkçe Adı: Zirvede Görüşürüz
 • Türü: Kişisel Gelişim
 • Baskı Türü: Elektronik Kitap (PDF)
 • Yayın Tarihi: 1986
 • Yayınevi: ABD, Pelican Publishing Company
 • Sayfa Sayısı: 386

Altı adımda, kendine güven temelinde kişisel gelişimin, olumlu tutum ve alışkanlıklar geliştirmenin önemi ve yolları somut örneklerle açıklanıyor. Yanlış ön yargılar ele alınıyor sorgulanıyor. Konular, problemler sade bir dille günlük hayattan çeşitli kişilerin öykülerinden örneklerle irdeleniyor. Yanlışlar ve doğrular betimleniyor, doğrular özendiriliyor. Bütünlük içinde okuyucuya sunuluyor. Zevkle okudum, motivasyonum, kendime güvenim arttı. Bu kitap Türkçe'ye de çevrilmiş. İngilizce orijinali Zig Ziglar'ın web sitesinden ücretsiz indirilebiliyor.

5. The Seventh Man - Haruki Murakami

 • Yazarı: Haruki Murakami
 • Dili: İngilizce, Japoncadan İngilizceye Çeviri
 • Çeviren: Christopher Allison
 • Türü: Öykü
 • Baskı Türü: Elektronik Kitap (PDF)
 • Sayfa Sayısı: 11

Kısa bir öykü. Bu öyküyle Murakami hakkında az da olsa bir fikir edindim. Öyküde yazar, çocukluğunda bir hata işleyerek çok sevdiği arkadaşının boğularak kaybolmasına/ölümüne yol açan birisinin suçluluk duygusunu betimliyor. Okuyucu kahramanın yıllar içinde çektiği duygusal ızdırapları adeta onun yanındaymış gibi hissediyor, üzülüyor. Öykü kahramanı ömrünün son yıllarında cesaretini topluyor, olay yerine gidiyor, hatasıyla yüzleşiyor. Bu yüzleşme acısını az da olsa hafifletiyor. Hayat devam ediyor.

6. The Miracle of Mindfulness, An Introduction to the Practice of Meditation - Thich Nhat Hanh

 • Yazarı: Thich Nhat Hanh
 • Dili: İngilizce
 • Türkçe Adı: Farkındalığın Mucizeleri, Meditasyon Uygulamasına Giriş
 • Türü: Spiritüel
 • Baskı Türü: Elektronik Kitap (PDF)
 • Yayın Tarihi: 1976
 • Yayınevi: ABD, Beacon Press Books
 • Sayfa Sayısı: 158

Thich Nhat Hanh Kuzey Vietnamlı, halen yaşayan Budist rahiptir. Farkındalık ve meditasyon üzerine çalışmaları batı dünyasında popülerdir. Kadim doğu dinlerinin batının psikoterapi yöntemlerine katkısında yazarın payı büyüktür.

Bu kitabında, farkındalığı günlük yaşamın bir parçası olarak almakta ve bir meditasyon olarak görmektedir. Örneğin bulaşık yıkarken zihnin odağında, şırıl şırıl akan su, suyun sıcaklığı, köpükler, bulaşıkların kirlerden arınması gibi o anda meşgul olunan olgular bulunmalıdır. Bulaşığın, sabunun, suyun sesi, kokusu, tene teması hissedilmelidir. Zihin başka yerlerde dolaşmamalıdır. Tüm etkinliklerin böyle farkındalıkla yapılması meditasyondur. "Meditasyon bir bardak çay içerken, sadece bir bardak çay içmektir" sözü aynı yaklaşımdan gelmektedir. Yazar, daha birçok örnek vermekte, nefese odaklanma temelinde çok sayıda formal meditasyon tekniğini de ayrı ayrı açıklamaktadır. Ayrıca kadim Budist metinler kitapta ilgili yerlerde verilmektedir.

7. A Sudden Clash of Thunder, Talks on Zen Stories - Osho

 • Yazarı: Osho
 • Dili: İngilizce
 • Türkçe Adı: Ani Gök Gürültüsü, Zen Öyküleri Üzerine Konuşmalar
 • Türü: Spiritüel
 • Baskı Türü: Elektronik Kitap (PDF)
 • Yayın Tarihi: 1976
 • Yayınevi: Web Yayını: Osho World E-Books
 • Sayfa Sayısı: 140

Osho'nun 1976 yılında yaptığı konuşmalardır. Osho aydınlanmayı gök gürültüsü gibi aniden gelen bir olgu olarak görmektedir. Aydınlanma, egodan, zihinden, duygulardan, bedenden ayrılarak manevi öz olan ruha erişmektir. Osho kadim doğa dinleri kadar semavi dinlerle de ilgilidir. Konuşmalarında Hristiyan ve İslami yaklaşımlardan örnekler vermektedir. Batı yaşam tarzını ve batı felsefesini özellikle materyalizmi eleştirmekte, manevi boyuta doğru yol almayı önermektedir. Dokümanı keyifle ve ilgiyle okudum. İşte bende kalan ani gök gürültüsünden bir parça:

 • Ruh kutupsuzdur.
 • Ruh yüksüzdür.
 • Ruh nötrdür.
 • Ruh geçmişten, gelecekten soyunmuştur.
 • Ruh zamandan mücerrettir.
 • Ruh her an an'dadır.
 • Ruh egodan arınmıştır.
 • Ruh kalbin bir basamak üstüdür.
 • Ruh kutsaldır.
 • Diğer her şey sahte, ruh gerçek bendir.
 • Ruh Tanrı'nın otağıdır.
 • O'na zihinden arınarak,
 • Her şeyden sıyrılarak,
 • Meditasyonla ulaşılır.

Çok okunanlar:

Zengin Doğdunuz - Bob Proctor

Beyin, Zihin, Bilinç, Bilinçaltı ve Alışkanlıklar Konulu 6 Kitap

Viktor E. Frankl'ın Üç Kitabı