Ana içeriğe atla

3 Roman, 1 Öykü, 1 Psikoterapi, 8 Kişisel Gelişim Kitabı

Okuduğum kitaplara ilişkin bilgileri ve kısaca izlenimlerimi belirtiyorum.

 1. Veba, Albert Camus
 2. Yeraltından Notlar, Fyodor Dostoyevski
 3. Hayvan Çiftliği, George Orwell
 4. İnsan Ne İle Yaşar, Lev Tolstoy
 5. Cognitive Behavioral Therapy for Dummies, Rhena Branch, Rub Willson
 6. Believe in Yourself, Joseph Murphy
 7. What The Bleep Do We Know? William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente
 8. Buddha's Office, Dan Zigmond
 9. Mindfulness The Most Effective Techniques, Ian Thovsky
 10. Overthinking A Thousand Thoughts Per Second, Dhiraj Wathwa
 11. Stop Overthinking, Kamala Adhaya
 12. Self Esteem, Timmy Jones
 13. Self Esteem, Drothy Quinn

1. Veba, Albert Camus

Veba, Albert Camus
Can Yayınları
 • Yazarı: Albert Camus
 • Dili: Türkçe (Çeviri)
 • Çeviren: Nedret Tanyolaç Öztokat
 • Türü: Roman
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Orijinal İlk Yayın Tarihi: 1947
 • Yayın Tarihi: 2014
 • Yayınevi: Can Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 207

Albert Camus, 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Bu eseri, toplumun değişik kesimlerinin veba salgını karşısında duygu, düşünce ve davranışlarını betimliyor. Covid-19'un etkili olduğu günümüzde yaşadıklarımızla benzerlikler sergiliyor.

Söz konusu olan, bir şeyin kötü yanını görmek değil, önlem almaktır.

2. Yeraltından Notlar, Fyodor Dostoyevski

Yeraltından Notlar, Fyodor Dostoyevski
Can Yayınları
 • Yazarı: Fyodor Dostoyevski
 • Dili: Türkçe (Çeviri)
 • Çeviren: Ergin Altay
 • Türü: Roman
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Orijinal İlk Yayın Tarihi: 1864
 • Yayın Tarihi: 2014
 • Yayınevi: Can Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 105

İnsanları ilişkileri ve iç konuşmaları bağlamında ele alan Dostoyevski bu romanında da zihnin karanlık köşelerini aydınlatıyor. Çözülemeyen ikilemleri dikkatlere sunuyor. Yazardan, ahlak öğretmeye ve dayatmaya girişenlerin iş başa düşünce savundukları ilkelerden nasıl kaçtıklarını öğreniyoruz. Kitabı okurken insanların zayıflığının da bir güzellik olduğunu hissettim. Belki de kendi zayıflığımla barıştım. Yalnız olmadığımı anladım.

Uğradığı hakareti, yüz kızartıcı en küçük ayrıntısına varana kadar sürekli hatırlayacak, her hatırladığında da onlara yüz kızartıcı, olmadık ayrıntılar ekleyecek, kendi hayal gücüyle içini daha büyük öfkeyle dolduracaktır. Kurduğu hayallerden kendi de utanacak, ama gene de hatırlayacak, gözünde her şeyi canlandıracak, ‘Bunlar da olabilirdi,’ diye düşünerek aklına olmadık şeyler getirecek ve hiçbirini affetmeyecektir.

 3. Hayvan Çiftliği, George Orwell

Hayvan Çiftliği, George Orwell
Can Yayınları
 • Yazarı: George Orwell
 • Dili: Türkçe (Çeviri)
 • Çeviren: Celal Üster
 • Türü: Roman
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Orijinal İlk Yayın Tarihi: 1945
 • Yayın Tarihi: 2014
 • Yayınevi: Can Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 88

Yıllar içinde Marksizm'in teori ve pratiğine ilişkin pek çok yazı ve kitap okudum, gelişmelere hep birlikte şahit olduk. Ama George Orwell'in Hayvan Çiftliği romanı kadar tatlı yorum ve kritiğe rastlamadım.

Hayvan Çiftliği, George Orwell'in II. Dünya Savaşından sonra yazdığı romanlar arasında 1984 ile birlikte en meşhur eseridir. Özgürlük, eşitlik, hak ve hukuk davalarına ait güçlü enerjilerin diktatörler tarafından nasıl ele geçirilip beterin beteri kanlı ve vahşi yönetimlere dönüştürüldüğünü anlatır. Aslında Stalin'i anlatmakla birlikte kapitalizme de  eleştiriler getirir. Ürkütücü olan, günümüz parti ve devlet uygulamalarıyla eşleşen durumların varlığıdır. Yazarın batılı bir sosyalist olmasının etkisiyle kitap dünyada sol çevreler tarafından da kabul görmüştür.

..daha az rakam dinleyip daha çok yemek yiyeceğimiz günleri ne zaman göreceğiz..

 4. İnsan Ne İle Yaşar, Lev Tolstoy

İnsan Ne İle Yaşar, Lev Tolstoy
Etkileşim Yayınları
 • Yazarı: Lev Tolstoy
 • Dili: Türkçe (Çeviri)
 • Çeviren: Nihan Şakar
 • Türü: Öykü
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Orijinal İlk Yayın Tarihi: 1885
 • Yayın Tarihi: 2015
 • Yayınevi: Etkileşim Yayınları, Nesil Dijital
 • Sayfa Sayısı: 48

Tolstoy'un bir solukta okunan, dillere destan olmuş dört öyküsü. Hayata kutsal bakışın getirdiği anlamlı, doyurucu tavsiyeleri hep dile getirsek de daima göz ardı ediyoruz. Tolstoy'u okumak unuttuklarımızı hatırlamak gibi bir şey.

Eğer bir kişi 'Tanrıyı seviyorum' deyip kardeşinden nefret ediyorsa o bir yalancıdır. Gözüyle gördüğü kardeşini sevmeyen, hiç görmediği Tanrı'yı nasıl sevebilir?

 5. Cognitive Behavioral Therapy for Dummies, Rhena Branch, Rub Willson

 • Yazarlar: Rhena Branch, Rub Willson
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Psikoterapi
 • Baskı: E-Kitap, Amazon Kindle
 • Yayın Tarihi: 2010
 • Yayınevi: John Wiley & Sons, Ltd
 • Sayfa Sayısı: 362

Bilişsel davranışçı terapiyi kapsamlı olarak ele alıyor. Kaygı, stres, depresyon gibi sık karşılaşılan rahatsızlıklara çözüm yollarını örneklerle anlatılıyor. Düşüncelerin ve düşünce çarpıklıklarının kendini kötü hissetmede ne denli etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Bilişsel davranışçı terapinin klasik düşünce çarpıklıkları sınıflamasını açıklıyor. Ardından pek çok rahatsızlık için çözüm yollarını gösteriyor. Hastalıkların dışında günlük normal hayat için de oldukça faydalı bir eser. Düşünce çarpıklıkları hakkında farkındalık yaratıyor. Gerçekçi düşünme ve bunlara bağlı doğru eylemleri betimliyor, pekiştirme yolları öneriyor. Bibliyoterapi işlevi olan bir kitap.

6. Believe in Yourself, Joseph Murphy

 • Yazarı: Joseph Murphy
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Kişisel Gelişim, Spiritüel
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • İlk Yayın Tarihi: 1955
 • Yayın Tarihi: 2018
 • Yayınevi: General Press
 • Sayfa Sayısı: 85

Papaz ve meşhur kişisel gelişimci olan yazar insanın içinde saklı duran potansiyeli açığa çıkarmaya destek oluyor. Tanrı'nın gücünün ve sevgisinin her insanın bilinçaltında doğuştan yer aldığını söylüyor. Bu özellikleri keşfeden kişinin her rüyasını gerçekleştirebileceğini belirtiyor.

7. What The Bleep Do We Know? William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente

 • Yazarlar: William Arnts, Betsy Chasse, Mark Vicente
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Kişisel Gelişim, Spiritüel
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Yayın Tarihi: 2005
 • Yayınevi: Health Communications, Inc
 • Sayfa Sayısı: 503

Gerçekliği bilincin yarattığını savunuyor. Newton fiziğinin hayatı ve evreni açıklamada benimsediği mekanik, sistematik ve determinist yaklaşımı reddediyor. Evrenin ve hayatın bilinçle ve düşüncelerle her an değişen ve gelişen canlı bir organizma olduğunu kabul ediyor. Kabullerini kuantum fiziğinin bulguları ile destekliyor. İnsan bilincinin ve düşüncelerinin evrenin gelişimini etkilediğini bir bakıma evreni düşüncelerin yarattığını açıklıyor. Bol örnekli bu kitabın filmini YouTube'tan izleyebilirsiniz.

8. Buddha's Office, Dan Zigmond

 • Yazarlar: Dan Zigmond
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Kişisel Gelişim, Spiritüel
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Yayın Tarihi: 2019
 • Yayınevi: Running Press, Hachette Book Group
 • Sayfa Sayısı: 231

Modern çalışma hayatında sık yaşanan yorgunluk, tükenmişlik, sıkılma vb. duygulara Budizm temelli çözümler öneriyor. Meditasyon, aydınlanma, arzuların köleliğinden kurtulma gibi temel Budizm öğreti ve tekniklerinin çağdaş yaşamda nasıl uygulanacağını açıklıyor. Bir bakıma Budizm'i günümüze uyarlama denemesi.

9. Mindfulness The Most Effective Techniques, Ian Thovsky

 • Yazarlar: Ian Thovsky
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Kişisel Gelişim, Spiritüel
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Yayın Tarihi: 2017
 • Yayıncı: Ian Thovsky
 • Sayfa Sayısı: 50

Meditasyonu Batı'ya taşıyan öncülerden Jon Kabat-Zinn'in tanımından hareketle konuyu örneklerle ele alıyor, öneriler ve teknikler sunuyor. Meditasyon, şimdiki zamanda-anda yargılama yapmadan dikkati bir amaç doğrultusunda odaklanmaktır.

10. Overthinking A Thousand Thoughts Per Second, Dhiraj Wathwa

 • Yazarlar: Dhiraj Wathwa
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Kişisel Gelişim
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Yayıncı: Dhiraj Wathwa
 • Sayfa Sayısı: 27

Kendisinde de aşırı düşünme alışkanlığı olan yazar, yaşadıklarından ve hissettiklerinden örnekler aktararak aşırı düşünme saplantısından kurtulma yollarını açıklıyor. Aşırı düşünmenin nasıl stres ve depresyon yarattığını ele alıyor. Meditasyon ve egzersiz öneriyor.

11. Stop Overthinking, Kamala Adhaya

 • Yazarlar: Kamala Adhaya
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Kişisel Gelişim
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Yayıncı: Kamala Adhaya
 • Sayfa Sayısı: 22

Aşırı düşünme saplantısından kurtulma yolunda bakış açısını genişletmek, uzun karar verme sürecini sınırlandırmak, etkin olmak gibi öneriler temelinde açıklamalarda bulunuyor.

12. Self Esteem, Timmy Jones

 • Yazarlar: Timmy Jones
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Kişisel Gelişim
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Yayın Tarihi: 2020
 • Yayıncı: Timmy Jones
 • Sayfa Sayısı: 96

Düşük benlik saygısında korkunun, suçluluk duygusu ve utanmanın etkisini ele alıyor. Kendi biricikliğini kabul etmenin, kendini başkalarıyla karşılaştırmamanın gereğini ve önemini vurguluyor. Sanatı, sporu, hareketi, kişisel bakımı benlik saygısını yükselten  unsurlar olarak öneriyor.

13. Self Esteem, Drothy Quinn

 • Yazarlar: Dorothy Quinn
 • Dili: İngilizce
 • Türü: Kişisel Gelişim
 • Baskı: E-Kitap, Google Play Kitaplar
 • Yayın Tarihi: 2020
 • Yayıncı: Dorothy Quinn
 • Sayfa Sayısı: 80

Düşük benlik saygısında başarısızlık korkusunun, geçmişte yaşanılan olumsuzlukların, suçluluk duygusunun etkisini ele alıyor. Başarısızlıkların kabullenilmesini, onlara öğrenmeye yol açan unsurlar olarak pozitif bakılmasını öneriyor. Bir kez kaybetmek binlerce kazanımı silmemelidir. Ayrıca mükemmeliyetçilikten kurtulmanın önemini vurguluyor.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Zengin Doğdunuz - Bob Proctor

Proctor'a göre mutsuzluğun nedeni hayalleri gerçekleştirememektir. Bu kitabında, arzu ve isteklerin gerçekleştirilmesi yolunda zihinsel bütünlük, tutarlılık, disiplin ve planlamanın önemini, yöntemlerini açıklamıştır. Evrenin oluşumundan lokmayı ağzımıza atmaya kadar her şey, önce bir fikir bir düşüncedir. Bu fikir, çevresindeki tamamlayıcı unsurları kendine çekme gücüne sahiptir. Fikirler bir bakıma eyleme götüren plan ve enerjilerdir. Fikirler kişinin kendisini yönlendirdiği gibi çevreyi de yönlendirme gücünü içerir. Pozitif (materyal) dünyada gözlenen, ölçülüp tartılan her şeyin düşünce, fikir (idea) arka planı vardır. Yazarı: Bob Proctor Dili: İngilizce Orijinal Adı: You Were Born Rich Türü: Kişisel Gelişim Baskı Türü: PDF İnternetten İndirme Tarihi: 2016 Orijinal Yayın Tarihi: 1984 Yayınevi: Proctor Gallagher Institute Web Sitesi: Proctor Gallagher Institute Sayfa Sayısı: 207 İnsanda fikirler zihin veya akıl yoluyla üretilir. Proctor, bir çok kişisel

Viktor E. Frankl'ın Üç Kitabı

Viktor Emil Frankl, 1905-1997 tarihlerinde yaşamış, Avusturyalı nörolog ve psikanalisttir. II. Dünya Savaşında Nazi toplama kamplarında üç yıl zor koşular altında yaşamıştır. Kamplardan sağ kurtulan nadir insanlardan biridir. Üçüncü Viyana Ekolü olarak bilinen logoterapi psikanaliz tedavi yönteminin kurucusudur. İnsan hayatında temel güdü olarak kabul edilen ilkeler bağlamında birinci ekol, haz ilkesini savunan Freud'un ekolüdür. İkinci ekol, üstünlük ve güç ilkesini savunan Adler'in ekolüdür. Frankl'ın geliştirdiği üçüncü ekol ise insanın anlam arayışı ilkesini savunmaktadır. Okumayı tamamladığım yazarın üç kitabında, onun Nazi toplama kamplarında yaşadıklarının da etkisiyle geliştirdiği logoterapi kuramının ayrıntılı açıklamaları yer almaktadır. Bu yazıda kitapların künyelerini ve okuma sonrası edindiğim izlenimleri kısaca belirttim. İnsanın Anlam Arayışı Duyulmayan Anlam Çığlığı, Psikoterapi ve Hümanizm Anlam İstenci, Logoterapinin

Beyin, Zihin, Bilinç, Bilinçaltı ve Alışkanlıklar Konulu 6 Kitap

Beyin, zihin, bilinç, bilinçaltı ve alışkanlıklar konularında 6 kitap okudum. Bu yazıda hepsinden edindiğim genel izlenimi özetledim, ardından ilgili kitapları tanıtmaya çalıştım. Incognito, Beynin Gizli Hayatı, David Eagleman Beyin, Senin Hikayen, David Eagleman Atomic Habits, James Clear The Science of Getting Rich, Wallace D. Wattles Believe in Yourself, Dr. Joseph Murphy The Power of Subconscious Mind, Dr. Joseph Murphy Yaşamınızın ne kadarı kontrolünüz altında? Hayatı dilediğim gibi yönetebiliyorum diyorsanız yanılıyorsunuz. İçimizde erişimimize kapalı engin, zengin, 24 saat etkin ve yetkin olağanüstü nöral örüntüler taşıyoruz. Onlar genlerle programlanır, yaşamımız boyunca kurduğumuz etkinlikler ile karşılıklı etkileşime girerek  örgülerini oluşturur, kişiliğimizi,  tutum ve davranışlarımızı ateşler, şekillendirir. Sıradışı bu dünyada olup bitenin çoğundan haberdar değilizdir.  Olmak isteyip olamadığımız kişilikler, kazanmak isteyip k